Chiều 20/10/2015 BT BTC Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2015


Tên album
Chiều 20/10/2015 BT BTC Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2015
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/10/2015 3:51:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

BT BTC Đinh Tiến Dũng - Báo cáo kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2015 04:02:07 CH

Dung lượng: 2,72MB

Tải ảnh gốc

CN UBTCNS Phùng Quốc Hiển - Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện dự toán NSNN 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2015 04:02:07 CH

Dung lượng: 2,98MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2015 04:40:28 CH

Dung lượng: 2,44MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất