Chiều 17/11/2015 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo và chất vấn lại một số vấn đề (truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Chiều 17/11/2015 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo và chất vấn lại một số vấn đề (truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/11/2015 3:54:57 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn của các Đại biểu trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2015 04:33:31 CH

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn của các Đại biểu trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2015 04:33:31 CH

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn của các Đại biểu trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2015 04:33:31 CH

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn của các Đại biểu trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2015 04:33:31 CH

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời chất vấn của các Đại biểu trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2015 04:33:31 CH

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời chất vấn của các Đại biểu trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2015 04:33:31 CH

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất