Chiều 6/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi)


Tên album
Chiều 6/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/11/2015 4:46:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Vũ Xuân Trường - Tỉnh Nam Định phát biểu ở hội trường về Bộ Luật tố tụng hình sự(sửa đổi). Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/11/2015 05:00:02 CH

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Hoàng Thanh Tùng - Tỉnh Sóc Trăng phát biểu ở hội trường về Bộ Luật tố tụng hình sự(sửa đổi). Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/11/2015 05:00:02 CH

Dung lượng: 1,81MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Hoàng Thanh Tùng - Tỉnh Sóc Trăng phát biểu ở hội trường về Bộ Luật tố tụng hình sự(sửa đổi). Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/11/2015 05:00:02 CH

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Trọng Trường - Tỉnh Bắc Ninh phát biểu ở hội trường về Bộ Luật tố tụng hình sự(sửa đổi). Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/11/2015 05:00:02 CH

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Trọng Trường - Tỉnh Bắc Ninh phát biểu ở hội trường về Bộ Luật tố tụng hình sự(sửa đổi). Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/11/2015 05:00:02 CH

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Giàng Thị Bình - Tỉnh Lào Cai phát biểu ở hội trường về Bộ Luật tố tụng hình sự(sửa đổi). Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/11/2015 05:00:02 CH

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất