Sáng 12/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật trưng cầu ý dân.


Tên album
Sáng 12/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật trưng cầu ý dân.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/11/2015 12:39:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày dự thảo Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/11/2015 02:16:47 CH

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày dự thảo Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/11/2015 02:16:47 CH

Dung lượng: 1,98MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày dự thảo Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/11/2015 02:16:47 CH

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Thừa Thiên Huế biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Nguyễn Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/11/2015 02:16:47 CH

Dung lượng: 2,51MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Hòa Bình biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Nguyễn Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/11/2015 02:16:47 CH

Dung lượng: 3,04MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Khánh Hòa biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Nguyễn Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/11/2015 02:16:47 CH

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất