Chiều 26/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua NQ phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO); Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và thảo luận ở hội trường về dự án Luật về hội


Tên album
Chiều 26/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua NQ phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO); Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và thảo luận ở hội trường về dự án Luật về hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/11/2015 3:56:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn ĐBQH Tỉnh Yên Bái bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 04:59:28 CH

Dung lượng: 6,55MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) với 85,63% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 04:59:28 CH

Dung lượng: 6,12MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) với 85,63% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 04:59:28 CH

Dung lượng: 6,34MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 04:59:28 CH

Dung lượng: 961,47kB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Vĩnh Phúc bấm nút biểu quyết thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 04:59:28 CH

Dung lượng: 5,15MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự với 86,44% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 04:59:28 CH

Dung lượng: 6,67MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất