Ngày 02/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.


Tên album
Ngày 02/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/11/2015 10:01:07 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2015 10:05:11 SA

Dung lượng: 2,66MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Thân Văn Khoa - Bắc Giang phát biểu ý kiến về tình hình KTXH 2015 và kế hoạch 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2015 11:23:03 SA

Dung lượng: 2,87MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Thân Văn Khoa - Bắc Giang phát biểu ý kiến về tình hình KTXH 2015 và kế hoạch 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2015 11:23:03 SA

Dung lượng: 3,14MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Thân Văn Khoa - Bắc Giang phát biểu ý kiến về tình hình KTXH 2015 và kế hoạch 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2015 11:23:03 SA

Dung lượng: 2,53MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa - TP HCM phát biểu ý kiến về tình hình KTXH 2015 và kế hoạch 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2015 11:23:03 SA

Dung lượng: 2,91MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa - TP HCM phát biểu ý kiến về tình hình KTXH 2015 và kế hoạch 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2015 11:23:03 SA

Dung lượng: 2,84MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất