Chiều 10/11/2015 Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014


Tên album
Chiều 10/11/2015 Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/11/2015 6:21:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Cao Thị Xuân - Tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014. Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 06:37:10 CH

Dung lượng: 3,04MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Cao Thị Xuân - Tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014. Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 06:37:10 CH

Dung lượng: 3,30MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Lù Thị Lừu - Tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014. Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 06:37:10 CH

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Lù Thị Lừu - Tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014. Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 06:37:10 CH

Dung lượng: 3,11MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Y Khút Niê - Tỉnh Đắc Lắc về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014. Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 06:37:10 CH

Dung lượng: 3,36MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Y Khút Niê - Tỉnh Đắc Lắc về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014. Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 06:37:10 CH

Dung lượng: 2,90MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất