Chiều 13/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).


Tên album
Chiều 13/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/11/2015 4:10:17 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Nguyễn Cao Phúc - Tỉnh Quảng Ngãi phát biểu ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 04:21:23 CH

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Cao Phúc - Tỉnh Quảng Ngãi phát biểu ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 04:21:23 CH

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Danh Út - Tỉnh Cà Mau phát biểu ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 04:21:23 CH

Dung lượng: 1,29MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Danh Út - Tỉnh Cà Mau phát biểu ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 04:21:23 CH

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phạm Tất Thắng - Tỉnh Vĩnh Long phát biểu ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐTNguyễn Cao Phúc

Ngày tạo: 13/11/2015 04:21:23 CH

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phạm Tất Thắng - Tỉnh Vĩnh Long phát biểu ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐTNguyễn Cao Phúc

Ngày tạo: 13/11/2015 04:21:23 CH

Dung lượng: 1,76MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất