Sáng 18/11/2015 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo và chất vấn lại một số vấn đề (truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Sáng 18/11/2015 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo và chất vấn lại một số vấn đề (truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/11/2015 9:25:10 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời chất vấn của các Đại biểu trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2015 10:56:03 SA

Dung lượng: 1,98MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời chất vấn của các Đại biểu trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2015 10:56:03 SA

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời chất vấn của các Đại biểu trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2015 10:56:03 SA

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời chất vấn của các Đại biểu trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2015 10:56:03 SA

Dung lượng: 1,82MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời chất vấn của các Đại biểu trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2015 10:56:03 SA

Dung lượng: 2,23MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trả lời chất vấn của các Đại biểu trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2015 10:56:03 SA

Dung lượng: 2,07MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất