Sáng 14/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).


Tên album
Sáng 14/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/11/2015 9:15:44 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Nguyễn Thanh Thụy - Tỉnh Bình Định phát biểu ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2015 11:51:44 SA

Dung lượng: 1,81MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Thanh Thụy - Tỉnh Bình Định phát biểu ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2015 11:51:44 SA

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng - Tỉnh Thái Nguyên phát biểu ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2015 11:51:44 SA

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng - Tỉnh Thái Nguyên phát biểu ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2015 11:51:44 SA

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Đình Quyền - TP Hà Nội phát biểu ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2015 11:51:44 SA

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Đình Quyền - TP Hà Nội phát biểu ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2015 11:51:44 SA

Dung lượng: 2,87MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất