Sáng 19/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật an toàn thông tin mạng và thảo luận ở hội trường về dự án Luật đấu giá tài sản.


Tên album
Sáng 19/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật an toàn thông tin mạng và thảo luận ở hội trường về dự án Luật đấu giá tài sản.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/11/2015 9:03:41 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày Tờ trình về dự án Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/11/2015 10:45:16 SA

Dung lượng: 458,21kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/11/2015 10:45:16 SA

Dung lượng: 484,67kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/11/2015 10:45:16 SA

Dung lượng: 504,92kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình Luật an toàn thông tin mạng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/11/2015 10:45:16 SA

Dung lượng: 575,05kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình Luật an toàn thông tin mạng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/11/2015 10:45:16 SA

Dung lượng: 536,74kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình Luật an toàn thông tin mạng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/11/2015 10:45:16 SA

Dung lượng: 598,05kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất