Sáng 20/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).


Tên album
Sáng 20/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/11/2015 10:59:49 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 11:10:11 SA

Dung lượng: 628,94kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 11:10:11 SA

Dung lượng: 606,14kB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh An Giang bấm nút thông qua dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 11:10:11 SA

Dung lượng: 3,31MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Đồng Nai bấm nút thông qua dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 11:10:11 SA

Dung lượng: 3,55MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Bình Thuận bấm nút thông qua dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 11:10:11 SA

Dung lượng: 3,23MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân với 83,20% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 11:10:11 SA

Dung lượng: 5,10MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất