Ngày 03/11/2015 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.


Tên album
Ngày 03/11/2015 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/11/2015 10:57:04 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Thào Hồng Sơn - Hà Giang phát biểu ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2015 11:11:17 SA

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Thào Hồng Sơn - Hà Giang phát biểu ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2015 11:11:17 SA

Dung lượng: 2,32MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh

Ngày tạo: 03/11/2015 11:11:17 SA

Dung lượng: 3,38MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng - Bình Phước phát biểu ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2015 11:11:17 SA

Dung lượng: 2,30MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng - Bình Phước phát biểu ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2015 11:11:17 SA

Dung lượng: 2,50MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Chu Lê Chinh - Lai Châu phát biểu ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2015 11:11:17 SA

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất