Chiều 20/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật kế toán (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.


Tên album
Chiều 20/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật kế toán (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/11/2015 4:31:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình Luật kế toán (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 04:36:00 CH

Dung lượng: 728,45kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình Luật kế toán (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 04:36:00 CH

Dung lượng: 662,46kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình Luật kế toán (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 04:36:00 CH

Dung lượng: 640,41kB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Nghệ An bấm nút thông qua dự án Luật kế toán (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 04:36:00 CH

Dung lượng: 3,14MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Hà Nam bấm nút thông qua dự án Luật kế toán (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 04:36:00 CH

Dung lượng: 3,28MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Nghệ An bấm nút thông qua dự án Luật kế toán (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 04:36:00 CH

Dung lượng: 2,92MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất