Sáng 10/11/2015 Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014


Tên album
Sáng 10/11/2015 Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/11/2015 9:23:13 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày dự thảo Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 09:32:28 SA

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày dự thảo Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 09:32:28 SA

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 09:32:28 SA

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Yên Bái biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 09:32:28 SA

Dung lượng: 3,89MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Hòa Bình biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 09:32:28 SA

Dung lượng: 2,78MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh An Giang biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 09:32:29 SA

Dung lượng: 2,59MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất