Ngày 24/10/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).


Tên album
Ngày 24/10/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/10/2015 10:33:07 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2015 10:35:02 SA

Dung lượng: 2,97MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2015 10:35:02 SA

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2015 10:35:02 SA

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2015 10:35:02 SA

Dung lượng: 3,06MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường - Tỉnh Quảng Bình phát biểu ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2015 11:25:04 SA

Dung lượng: 1,96MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường - Tỉnh Quảng Bình phát biểu ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2015 11:25:04 SA

Dung lượng: 2,49MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất