Ngày 30/10/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).


Tên album
Ngày 30/10/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/10/2015 10:34:22 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, trình bày Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/10/2015 10:39:28 SA

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/10/2015 10:39:28 SA

Dung lượng: 2,06MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/10/2015 10:39:28 SA

Dung lượng: 2,33MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/10/2015 10:39:28 SA

Dung lượng: 2,43MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/10/2015 10:39:28 SA

Dung lượng: 3,33MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/10/2015 10:39:28 SA

Dung lượng: 2,38MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất