Sáng 29/10/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật an toàn thông tin mạng .


Tên album
Sáng 29/10/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật an toàn thông tin mạng .
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/10/2015 10:02:49 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Thái Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2015 10:07:43 SA

Dung lượng: 1,81MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Thái Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2015 10:07:43 SA

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2015 10:07:43 SA

Dung lượng: 1,94MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2015 10:07:43 SA

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2015 10:07:43 SA

Dung lượng: 2,16MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2015 10:07:43 SA

Dung lượng: 2,41MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất