Chiều 27/11/2015 Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII (Phát thanh, truyền hình trực tiếp) sau khi thảo luận ở hội trường về dự án Luật dược (sửa đổi) và biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết quan trọng


Tên album
Chiều 27/11/2015 Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII (Phát thanh, truyền hình trực tiếp) sau khi thảo luận ở hội trường về dự án Luật dược (sửa đổi) và biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết quan trọng
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/11/2015 4:00:24 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Huỳnh Văn Tính - Tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về về dự án Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2015 04:17:53 CH

Dung lượng: 3,57MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Huỳnh Văn Tính - Tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về về dự án Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2015 04:17:53 CH

Dung lượng: 2,72MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Ngô Thị Minh - Tỉnh Quảng Ninh phát biểu ý kiến về về dự án Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2015 04:17:53 CH

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Ngô Thị Minh - Tỉnh Quảng Ninh phát biểu ý kiến về về dự án Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2015 04:17:53 CH

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn thu Anh - Tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến về về dự án Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2015 04:17:53 CH

Dung lượng: 2,51MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn thu Anh - Tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến về về dự án Luật dược (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2015 04:17:53 CH

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất