Ngày 27/10/2015 Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tố tụng hành chính.


Tên album
Ngày 27/10/2015 Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tố tụng hành chính.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/10/2015 10:43:37 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2015 10:46:56 SA

Dung lượng: 3,04MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2015 10:46:56 SA

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2015 10:46:56 SA

Dung lượng: 1,86MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2015 10:46:56 SA

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2015 10:46:56 SA

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2015 10:46:56 SA

Dung lượng: 2,44MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất