Ngày 26/10/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).


Tên album
Ngày 26/10/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/10/2015 10:48:28 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm UBTP Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2015 11:09:56 SA

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm UBTP Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2015 11:09:56 SA

Dung lượng: 2,19MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Huỳnh Nghĩa - TP Đà Nẵng phát biểu về Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2015 11:09:56 SA

Dung lượng: 2,25MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Huỳnh Nghĩa - TP Đà Nẵng phát biểu về Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2015 11:09:56 SA

Dung lượng: 2,21MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Trần Hồng Hà - Tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu về Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2015 11:09:56 SA

Dung lượng: 2,24MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Trần Hồng Hà - Tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu về Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2015 11:09:56 SA

Dung lượng: 2,42MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất