Sáng 4/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thống kê (sửa đổi)


Tên album
Sáng 4/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thống kê (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/11/2015 10:41:06 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Tờ trình về dự án Luật đấu giá tài sản. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 10:42:54 SA

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Tờ trình về dự án Luật đấu giá tài sản. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 10:42:54 SA

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật đấu giá tài sản. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 10:42:54 SA

Dung lượng: 1,88MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thống kê (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 10:42:54 SA

Dung lượng: 1,81MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Hoàng Thị Tố Nga - Tỉnh Nam Định phát biểu ở hội trường về dự thảo Luật thống kê (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 10:51:37 SA

Dung lượng: 2,31MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Hoàng Thị Tố Nga - Tỉnh Nam Định phát biểu ở hội trường về dự thảo Luật thống kê (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 10:51:37 SA

Dung lượng: 2,85MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất