Chiều 16/11/2015 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo và chất vấn lại một số vấn đề (truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Chiều 16/11/2015 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo và chất vấn lại một số vấn đề (truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2015 3:26:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng - Tỉnh Bình Phước chất vấn Bộ trưởng một số vấn đề. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 04:11:02 CH

Dung lượng: 2,05MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng - Tỉnh Bình Phước chất vấn Bộ trưởng một số vấn đề. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 04:11:02 CH

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng - Tỉnh Bình Phước chất vấn Bộ trưởng một số vấn đề. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 04:11:02 CH

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Vũ Xuân Trường - Tỉnh Nam Định chất vấn Bộ trưởng một số vấn đề. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 04:11:02 CH

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Vũ Xuân Trường - Tỉnh Nam Định chất vấn Bộ trưởng một số vấn đề. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 04:11:02 CH

Dung lượng: 1,68MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Thái Học - Tỉnh Phú Yên chất vấn Bộ trưởng một số vấn đề. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 04:11:02 CH

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất