Chiều 23/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật khí tượng, thủy văn và thảo luận ở hội trường về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).


Tên album
Chiều 23/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật khí tượng, thủy văn và thảo luận ở hội trường về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/11/2015 11:11:22 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình Luật khí tượng, thủy văn.

Ngày tạo: 24/11/2015 11:30:57 SA

Dung lượng: 314,42kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) với 83,00% đại biểu tán thành.

Ngày tạo: 24/11/2015 11:30:57 SA

Dung lượng: 588,61kB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Yên Bái bấm nút biểu quyết thông qua dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

Ngày tạo: 24/11/2015 11:30:57 SA

Dung lượng: 448,51kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) với 83,00% đại biểu tán thành.

Ngày tạo: 24/11/2015 11:30:57 SA

Dung lượng: 693,58kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đinh Xuân Thảo - TP Hà Nội phát biểu ý kiến về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

Ngày tạo: 24/11/2015 11:30:57 SA

Dung lượng: 459,71kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Văn Vẻ - Tỉnh Thái Bình phát biểu ý kiến về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

Ngày tạo: 24/11/2015 11:30:57 SA

Dung lượng: 426,09kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất