Chiều 21/10/2015 - Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh trình bày Tờ trình về dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng


Tên album
Chiều 21/10/2015 - Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh trình bày Tờ trình về dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/10/2015 5:22:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh trình bày Tờ trình về dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2015 07:22:31 CH

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2015 07:23:48 CH

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đặng Thị Kim Chi - Phú Yên phát biểu ý kiến về dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2015 09:02:19 SA

Dung lượng: 2,03MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Tô Văn Tám - Tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến về dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2015 05:29:14 CH

Dung lượng: 3,03MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Tô Văn Tám - Tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến về dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2015 05:29:14 CH

Dung lượng: 2,99MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Huỳnh Nghĩa - TP Đà Nẵng phát biểu ý kiến về dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2015 05:29:14 CH

Dung lượng: 3,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất