Sáng 26/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại; Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng và thảo luận ở hội trường về dự án Luật báo chí (sửa đổi).


Tên album
Sáng 26/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại; Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng và thảo luận ở hội trường về dự án Luật báo chí (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/11/2015 8:52:54 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 10:18:20 SA

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 10:18:21 SA

Dung lượng: 863,54kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại với 76,32% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 10:18:21 SA

Dung lượng: 6,34MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại với 76,32% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 10:18:21 SA

Dung lượng: 834,50kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại với 76,32% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 10:18:21 SA

Dung lượng: 7,10MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 10:18:21 SA

Dung lượng: 960,11kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất