Sáng 20/10/2015 Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII


Tên album
Sáng 20/10/2015 Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/10/2015 8:39:05 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2015 10:02:15 SA

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2015 10:18:17 SA

Dung lượng: 2,94MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ mười Quốc hội Khóa XIII. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2015 10:18:17 SA

Dung lượng: 2,41MB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo về “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016”. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2015 10:18:17 SA

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo về “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016”. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2015 10:18:17 SA

Dung lượng: 2,29MB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo về “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016”. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2015 10:18:17 SA

Dung lượng: 2,72MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất