Chiều 12/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng


Tên album
Chiều 12/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/11/2015 3:47:33 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật về hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/11/2015 03:59:32 CH

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật về hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/11/2015 03:59:32 CH

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật về hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/11/2015 03:59:32 CH

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật về hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/11/2015 03:59:32 CH

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phan Văn Tường - Tỉnh Thái Nguyên phát biểu ở hội trường về dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/11/2015 04:50:53 CH

Dung lượng: 3,31MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phan Văn Tường - Tỉnh Thái Nguyên phát biểu ở hội trường về dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/11/2015 04:50:53 CH

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất