Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV)

Danh sách album ảnh


Sáng 15/6/2023: Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo: (i) Nghị quyết chung Kỳ họp (trong đó có nội dung chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam); (ii) Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; (iii) Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.

Xem thêm »


Sáng 15/6/2023: Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15

Xem thêm »


Sáng 15/6/2023: Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi)

Xem thêm »


Chiều 14/6/2023: Phiên họp giữa kỳ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án: Luật Phòng Thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Xem thêm »


Sáng 12/6/2023: Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Sáng 12/6, tại nhà Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất