Ngày 12/6/2023: Phiên họp giữa kỳ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Ngày 12/6/2023: Phiên họp giữa kỳ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/06/2023 3:22:17 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp để cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Ngày tạo: 12/06/2023 03:26:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Dung lượng: 757,61kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp để cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Ngày tạo: 12/06/2023 03:26:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Dung lượng: 667,63kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp để cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Ngày tạo: 12/06/2023 03:26:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Dung lượng: 676,70kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp để cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Ngày tạo: 12/06/2023 03:26:57 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 654,28kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp để cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Ngày tạo: 12/06/2023 03:26:57 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 926,01kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp để cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Ngày tạo: 12/06/2023 03:26:57 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 823,49kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất