Sáng 15/6/2023: Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV


Tên album
Sáng 15/6/2023: Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV
Nội dung mô tả
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi)
Ngày tạo
15/06/2023 8:33:51 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 08:38:52 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 08:38:52 SA

Lãnh đạo Quốc hội

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 08:38:52 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dung lượng: 841,32kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 08:38:52 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dung lượng: 916,44kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 08:38:52 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dung lượng: 827,76kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 08:38:52 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất