Sáng 15/6/2023: Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV


Tên album
Sáng 15/6/2023: Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV
Nội dung mô tả
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15
Ngày tạo
15/06/2023 9:10:23 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 09:14:45 SA

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh

Dung lượng: 967,35kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 09:14:45 SA

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh

Dung lượng: 982,00kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 09:14:45 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Thứ trưởng Trần Duy Đông

Dung lượng: 1.016,02kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 09:14:45 SA

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi

Dung lượng: 973,67kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 09:14:45 SA

Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dung lượng: 895,12kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 09:52:35 SA

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất