Chiều 14/6/2023: Phiên họp giữa kỳ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 14/6/2023: Phiên họp giữa kỳ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án: Luật Phòng Thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Ngày tạo
14/06/2023 4:44:51 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp giữa kỳ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/06/2023 05:20:37 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 872,96kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp giữa kỳ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/06/2023 05:00:46 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dung lượng: 968,56kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp giữa kỳ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/06/2023 05:20:37 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 966,20kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp giữa kỳ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/06/2023 05:00:46 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 738,61kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp giữa kỳ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/06/2023 05:20:37 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dung lượng: 990,19kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp giữa kỳ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 14/06/2023 05:00:46 CH

Thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 758,58kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất