Sáng 15/6/2023: Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV


Tên album
Sáng 15/6/2023: Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV
Nội dung mô tả
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo: (i) Nghị quyết chung Kỳ họp (trong đó có nội dung chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam); (ii) Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; (iii) Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.
Ngày tạo
15/06/2023 11:00:04 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 11:01:12 SA

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 11:01:12 SA

Thành viên Chính phủ tham dự phiên họp

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 11:01:12 SA

Thành viên Chính phủ tham dự phiên họp

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Ngày tạo: 15/06/2023 01:47:36 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Dung lượng: 1,73MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất