Kỳ họp thứ bảy Quốc hội Khóa XIII

Danh sách album ảnh


Ngày 24/6/2014, Phiên Bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIII

Ngày 24/6/2014, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, diễn ra Lễ Bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7, Ngày 23/6/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật hải quan (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Thảo luận về dự án Luật đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật hải quan (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7, Ngày 17/6/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa và Thảo luận ở hội trường về dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi), bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam, thảo luận về việc gia nhập Công ước và nghị định thư Cape Town

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7, Ngày 13/6/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế - Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7, Ngày 12/6/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường;Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7, Ngày 11/6/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7, Chiều ngày 9/6/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 ; Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ, sử dụng từ nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013 ; Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7, Ngày 2/6/2014. Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014

Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014.

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7, Ngày 30/5/2014. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật hải quan (sửa đổi) và Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Ngày 30/5/2014, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hải quan (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7, Ngày 26/5/2014. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật phá sản (sửa đổi) và Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội

Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phá sản (sửa đổi) và Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 21/5/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 21/5/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 22/5/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 22/5/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 20/5/2014. Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 20/5/2014. Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7, Ngày 20/5/2014. Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIII

Kỳ họp thứ 7, Ngày 20/5/2014, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, diễn ra Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII; Đại biểu Quốc hội nghe báo cáo về quyết toán NSNN, Luật tổ chức Toà án nhân dân

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất