Kỳ họp thứ 7, Chiều ngày 9/6/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Chiều ngày 9/6/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015
Nội dung mô tả
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 ; Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ, sử dụng từ nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013 ; Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015
Ngày tạo
09/06/2014 4:27:09 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2012

Ngày tạo: 05/08/2014 10:11:51 SA

Dung lượng: 2,99MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2014 10:22:41 SA

Dung lượng: 3,41MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2014 10:11:51 SA

Dung lượng: 2,75MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2014 10:22:41 SA

Dung lượng: 3,59MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2014 04:28:00 CH

Dung lượng: 2,83MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2014 10:11:51 SA

Dung lượng: 2,72MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất