Kỳ họp thứ 7, Ngày 4/6/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Ngày 4/6/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/06/2014 2:03:52 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày Tờ trình dự án Luật đầu tư (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/08/2014 04:44:12 CH

Dung lượng: 2,04MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang trình bày Tờ trình dự án Luật căn cước công dân. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/08/2014 04:44:12 CH

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật căn cước công dân. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/08/2014 04:44:12 CH

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Tờ trình dự án Luật hộ tịch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/08/2014 04:44:12 CH

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Nguyễn Viết Nhiên phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/06/2014 02:05:52 CH

Dung lượng: 2,44MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hoài Phương phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/06/2014 02:05:52 CH

Dung lượng: 2,72MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất