Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 27/5/2014. Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 27/5/2014. Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/05/2014 10:08:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang thảo luận ở tổ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2014 03:57:57 CH

Dung lượng: 2,64MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Mai Xuân Hùng phát biểu ý kiến tại tổ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2014 03:57:57 CH

Dung lượng: 2,02MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Bắc Kạn, Phú Yên, Cà Mau thảo luận ở tổ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2014 03:57:57 CH

Dung lượng: 2,16MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Trương Minh Hoàng phát biểu ý kiến tại tổ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2014 03:57:57 CH

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn Phương Thị Thanh phát biểu ý kiến tại tổ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2014 03:57:57 CH

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Bắc Kạn, Phú Yên, Cà Mau thảo luận ở tổ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2014 03:57:57 CH

Dung lượng: 2,18MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất