Kỳ họp thứ 7, Ngày 23/6/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật hải quan (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Thảo luận về dự án Luật đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Ngày 23/6/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật hải quan (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Thảo luận về dự án Luật đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự
Nội dung mô tả
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật hải quan (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đầu tư (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự
Ngày tạo
23/06/2014 3:31:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phan Trung Lý trình bày báo cáo giải trình,tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật hải quan (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/07/2014 03:33:47 CH

Dung lượng: 2,11MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo giải trình,tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Ngày tạo: 18/07/2014 03:33:47 CH

Dung lượng: 2,21MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội bấm nút biểu quyết thông qua dự án Luật hải quan (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2014 03:35:04 CH

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Kiên Giang bấm nút biểu quyết thông qua dự án Luật hải quan (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2014 03:35:04 CH

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật hải quan (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2014 03:35:04 CH

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật hải quan (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2014 03:35:04 CH

Dung lượng: 2,75MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất