Kỳ họp thứ 7, Ngày16/6/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Ngày16/6/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/06/2014 7:33:14 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2014 07:34:26 SA

Dung lượng: 2,96MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày tạo: 30/07/2014 04:23:54 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Thanh Hóa bấm nút biểu quyết thông qua dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2014 07:34:26 SA

Dung lượng: 2,43MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Ninh Bình bấm nút biểu quyết thông qua dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/06/2014 07:34:26 SA

Dung lượng: 2,72MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Phú Yên bấm nút biểu quyết thông qua dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/07/2014 04:38:40 CH

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh An Giang bấm nút biểu quyết thông qua dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/07/2014 04:38:40 CH

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất