Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 6/6/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 6/6/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/06/2014 12:46:57 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ QH,Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung NQ 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HDND bầu hoặc phê chuẩn.

Ngày tạo: 05/08/2014 04:46:04 CH

Dung lượng: 2,21MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HDND bầu hoặc phê chuẩn

Ngày tạo: 06/06/2014 12:49:16 CH

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Phú Thọ Lê Thị Yến phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2014 12:49:16 CH

Dung lượng: 2,58MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Yên Bái Đặng Thị Kim Liên phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2014 12:49:16 CH

Dung lượng: 2,50MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Cà Mau Bùi Ngọc Chương phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2014 12:49:16 CH

Dung lượng: 2,51MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Thái Bình Khúc Thị Duyền phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2014 12:49:16 CH

Dung lượng: 2,46MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất