Kỳ họp thứ 7, Ngày 11/6/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Ngày 11/6/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội
Nội dung mô tả
Chất vấn Bộ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường
Ngày tạo
11/06/2014 10:25:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tóm tắt ý kiến chất vấn của các đại biểu và phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/06/2014 10:26:49 SA

Dung lượng: 2,95MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tóm tắt ý kiến chất vấn của các đại biểu và phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/06/2014 10:26:49 SA

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình làm rõ thêm những vấn đề liên quan. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2014 09:57:42 SA

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tóm tắt ý kiến chất vấn của các đại biểu và phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2014 09:57:42 SA

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm rõ thêm những vấn đề liên quan. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2014 09:57:42 SA

Dung lượng: 2,19MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Đồng Nai Phạm Thị Hải chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/06/2014 10:26:49 SA

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất