Kỳ họp thứ 7, Ngày 2/6/2014. Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Ngày 2/6/2014. Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014
Nội dung mô tả
Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014.
Ngày tạo
02/06/2014 3:44:51 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Trần Ngọc Vinh phát biểu ý kiến về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2014 03:48:44 CH

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu ý kiến về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2014 03:48:44 CH

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Thái Bình Vũ Tiến Lộc phát biểu ý kiến về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2014 03:48:44 CH

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Ninh Vũ Chí Thực phát biểu ý kiến về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2014 03:48:44 CH

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng phát biểu ý kiến về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2014 03:48:44 CH

Dung lượng: 2,35MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Khánh Hòa Vũ Viết Ngoạn phát biểu ý kiến về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2014 03:48:44 CH

Dung lượng: 1,83MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất