Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 20/5/2014. Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 20/5/2014. Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 20/5/2014. Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày tạo
23/05/2014 3:28:33 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2014 03:29:21 CH

Dung lượng: 1,86MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/08/2014 01:53:13 CH

Dung lượng: 2,16MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/08/2014 02:13:28 CH

Dung lượng: 3,23MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 04/08/2014 11:00:12 SA

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2014 03:29:21 CH

Dung lượng: 2,52MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/08/2014 10:15:28 SA

Dung lượng: 3,31MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất