Kỳ họp thứ 7, Ngày 20/6/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Công chứng (sửa đổi)


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Ngày 20/6/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Công chứng (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/06/2014 9:43:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Luật công chứng (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/06/2014 09:44:07 SA

Dung lượng: 2,84MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Luật công chứng (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/06/2014 09:44:07 SA

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất