Kỳ họp thứ 7, Ngày 26/5/2014. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật phá sản (sửa đổi) và Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Ngày 26/5/2014. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật phá sản (sửa đổi) và Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phá sản (sửa đổi) và Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội
Ngày tạo
26/05/2014 1:59:16 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày Tờ trình dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/05/2014 02:01:08 CH

Dung lượng: 1,93MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/05/2014 02:01:08 CH

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Xuân Thảo phát biểu ý kiến về dự thảo Luật phá sản (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/05/2014 02:01:08 CH

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trình bày Tờ trình dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2014 10:07:52 SA

Dung lượng: 3,32MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Cao Bằng La Ngọc Thoáng phát biểu ý kiến về dự thảo Luật phá sản (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2014 10:51:02 SA

Dung lượng: 2,15MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Bình Nguyễn Mạnh Cường phát biểu ý kiến về dự thảo Luật phá sản (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/05/2014 02:01:08 CH

Dung lượng: 1,96MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất