Kỳ họp thứ 7, Ngày 24/5/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật đầu tư công và Luật xây dựng (sửa đổi)


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Ngày 24/5/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật đầu tư công và Luật xây dựng (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/05/2014 2:14:43 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/08/2014 03:57:49 CH

Dung lượng: 3,24MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/08/2014 03:57:49 CH

Dung lượng: 3,02MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật xây dựng (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/08/2014 03:57:49 CH

Dung lượng: 3,07MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/08/2014 03:57:49 CH

Dung lượng: 3,20MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Thái Nguyên Đỗ Mạnh Hùng phát biểu ý kiến về dự thảo Luật xây dựng (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2014 02:16:11 CH

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Sóc Trăng Trần Khắc Tâm phát biểu ý kiến về dự thảo Luật xây dựng (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2014 02:16:11 CH

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất