Kỳ họp thứ 7, Ngày 13/6/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Ngày 13/6/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội
Nội dung mô tả
- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế - Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
Ngày tạo
13/06/2014 5:27:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/06/2014 05:29:02 CH

Dung lượng: 3,02MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/07/2014 11:30:03 SA

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/06/2014 05:29:02 CH

Dung lượng: 2,55MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Thái Nguyên Đỗ Mạnh Hùng phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/06/2014 05:29:02 CH

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Cà Mau Trương Minh Hoàng phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/06/2014 05:29:02 CH

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Kon Tum Tô Văn Tám phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/06/2014 05:29:02 CH

Dung lượng: 2,63MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất