Kỳ họp thứ 7, Ngày 19/6/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phá sản (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) và Thảo luận ở hội trường về dự án Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Ngày 19/6/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật phá sản (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) và Thảo luận ở hội trường về dự án Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/06/2014 4:23:31 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội bấm nút biểu quyết thông qua dự án Luật phá sản (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2014 04:26:10 CH

Dung lượng: 2,50MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật phá sản (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2014 10:38:50 SA

Dung lượng: 3,05MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Điện Biên bấm nút biểu quyết thông qua dự án Luật phá sản (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2014 04:26:10 CH

Dung lượng: 2,61MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật phá sản (sửa đổi). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2014 10:38:50 SA

Dung lượng: 2,79MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bình Định Nguyễn Thanh Thụy phát biểu ý kiến về dự án Luật căn cước công dân. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2014 04:26:10 CH

Dung lượng: 2,55MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Gia Lai Siu Hương phát biểu ý kiến về dự án Luật căn cước công dân. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2014 04:26:10 CH

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất