Kỳ họp thứ 7, Chiều ngày 10/6/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Chiều ngày 10/6/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội
Nội dung mô tả
Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
Ngày tạo
11/06/2014 8:24:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/06/2014 08:26:14 SA

Dung lượng: 2,85MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/06/2014 08:26:14 SA

Dung lượng: 3,01MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/06/2014 08:26:14 SA

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/06/2014 08:26:14 SA

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Nga chất vấn Bộ trưởng Bộ tài chính. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/06/2014 08:26:14 SA

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/07/2014 03:51:15 CH

Dung lượng: 2,57MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất